Zmiany w usłudze eSKOK od września 2019

Uprzejmie informujemy, iż z początkiem września 2019 r. nastąpiło wyłączenie obsługi metody autoryzacji za pośrednictwem List haseł jednorazowych. Jedyną metodą autoryzacji zostały Jednorazowe hasła SMS.

Dodatkowo w serwisie internetowym usługi eSKOK istnieje możliwość zablokowania metody autoryzacji umożliwiająca jak najszybszą reakcję w przypadku utracenia środka autoryzacyjnego (np. telefonu komórkowego, na który wysyłane są Jednorazowe hasła SMS). W takiej sytuacji samodzielnie za pośrednictwem serwisu internetowego istnieje możliwość zablokowania aktualnie używanej metody autoryzacji. Ponadto taką możliwość posiada Operator Tele-skok. W trakcie nałożonej blokady nie będzie możliwość zlecenia dyspozycji wymagającej autoryzacji. Zdjęcie blokady będzie mogło odbyć się jedynie przez Operatora Tele-skok.

Natomiast z dniem 14.09.2019 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do serwisu internetowego usługi eSKOK a także aplikacji mobilnej mSKOK*. Po prawidłowym wprowadzeniu loginu oraz hasła, wymagane jest dodatkowo wprowadzenie hasła jednorazowego, otrzymanego w wiadomości SMS na wskazany numer telefonu komórkowego.

*Dotyczy wybranych Kas