Zasady Bezpieczeństwa

Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Usługi eSKOK

Usługa eSKOK posiada szereg zabezpieczeń, które stale rozwijamy dostosowując je do najnowszych standardów. Jednak to również od Ciebie zależy czy będziesz z nich korzystać we właściwy sposób.

Zapoznaj się i zawsze przestrzegaj poniższych zasad, dzięki którym będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w zabezpieczaniu Twoich środków finansowych:
1. Nie udostępniaj loginu i hasła dostępu osobom trzecim.
2. Ustalaj hasła trudne do odgadnięcia i okresowo je zmieniaj. Nie zapisuj danych logowania w przeglądarce.
3. Ustaw indywidualny obrazek bezpieczeństwa (anty-phishingowy), który będzie wyświetlany w drugim kroku logowania do Serwisu internetowego Usługi eSKOK.
4. Unikaj logowania do Usługi eSKOK z ogólnodostępnych komputerów (np. w kawiarenkach internetowych).
5. Instaluj Aplikację mobilną mSKOK* tylko z oficjalnych źródeł (Google Play, App Store). Pamiętaj, aby zawsze pobierając lub aktualizując aplikację korzystać z oficjalnych sklepów, ponieważ znajdujące się tam pakiety aplikacji poddane są procesowi weryfikacji, które zapewniają bezpieczeństwo.
6. Zainstaluj i aktualizuj oprogramowanie antywirusowe, które może uchronić każde urządzenie, z którego zlecasz Dyspozycje przed wirusami oraz oprogramowaniem szpiegującym.
7. Uważaj na fałszywe maile od nieznanych nam osób i załączniki – zawsze sprawdzaj adres, z którego została przesłana wiadomość. Nie odpowiadaj na maile dotyczące prośby o weryfikację danych, a w szczególności nie przesyłaj pocztą elektroniczną swojego loginu i hasła dostępu.
8. Nie uruchamiaj Usługi eSKOK przy użyciu załączników lub odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub w wiadomości SMS.
9. Nie wpisuj danych dotyczących logowania na innych stronach niż https://eskok.pl/eSkokWeb/.
10. Nie kopiuj numerów rachunków bankowych do przelewów (metodą: „kopiuj-wklej”), ale wpisuj je samodzielnie i przed akceptacją dokładnie weryfikuj.
11. Sprawdzaj treść SMS-ów autoryzacyjnych, która powinna być zgodna ze zlecaną operacją.
12. Sprawdzaj dane przed wysłaniem przelewu – szczególnie numer rachunku.
13. Na bieżąco sprawdzaj Historię operacji pod kątem podejrzanych transakcji.

Jeśli podczas korzystania z Usługi eSKOK zetknąłeś się, z którąś z opisanych sytuacji lub podejrzewasz, że urządzenie, na którym korzystasz z Usługi eSKOK zostało zainfekowane – niezwłocznie skontaktuj się z Operatorem Tele-skok.

W przypadku kradzieży lub utraty:

a) hasła do Serwisu internetowego Usługi eSKOK- należy jak najszybciej zmienić swoje dotychczasowe hasło. Po zalogowaniu do Serwisu internetowego należy kliknąć opcję „Ustawienia” znajdującą się w prawym górnym rogu, następnie zakładkę „Kanały dostępu”, a dalej opcję „Zmień hasło dostępu” widoczną po kliknięciu przycisku „Operacje, zlokalizowanego przy pozycji „Serwis internetowy”. Jeśli nie możesz zalogować się na swoje konto w Serwisie internetowym Usługi eSKOK, skontaktuj się z Operatorem Tele-skok celem zablokowania dostępu lub ustawienia nowego hasła;

b) kodu PIN do Aplikacji mobilnej mSKOK*- należy jak najszybciej zmienić swój dotychczasowy PIN. Po zalogowaniu do Aplikacji mobilnej należy kliknąć opcję „Ustawienia”, a następnie opcję „Zmień PIN”. Hasło dostępu do Aplikacji mobilnej, służące do aktywacji aplikacji, możesz zmienić za pośrednictwem Serwisu internetowego: wówczas po zalogowaniu należy kliknąć opcję „Ustawienia” znajdującą się w prawym górnym rogu, następnie zakładkę „Kanały dostępu”, a dalej opcję „Zmień hasło dostępu” widoczną po kliknięciu przycisku „Operacje”, zlokalizowanego przy pozycji „Aplikacja mobilna”;

c) telefonu, za pomocą którego korzystasz z Jednorazowych haseł SMS- należy jak najszybciej skontaktować się z Operatorem Tele-skok i zmienić dotychczasowy rodzaj narzędzia autoryzacyjnego, a dalej zablokować niezwłocznie kartę SIM u swojego operatora telefonii komórkowej oraz skontaktować się z Placówką Kasy w celu tymczasowego usunięcia z danych osobowych tego numeru telefonu lub wprowadzenia nowego;

d) telefonu, za pomocą którego korzystasz z Aplikacji mobilnej mSKOK* jako kanał dostępu do Usługi eSKOK- należy jak najszybciej usunąć dane urządzenie z listy „Moje urządzenia”. Po zalogowaniu do Serwisu internetowego należy kliknąć opcję „Ustawienia” znajdującą się w prawym górnym rogu, następnie zakładkę „Kanały dostępu”, „Moje urządzenia”. Możesz również zablokować kanał dostępu „Aplikacja mobilna”, w „Kanały dostępu” wybierając opcję „Dezaktywuj kanał” widoczną po kliknięciu przycisku „Operacje”, zlokalizowanego przy pozycji „Aplikacja mobilna”. Dezaktywację kanału „Aplikacja mobilna” możesz również dokonać kontaktując się z Operatorem Tele-skok.

*Dostępność kanału dostępu Aplikacja mobilna zależy od Kasy, której jesteś Członkiem