Szyfrowanie i certyfikaty

Usługa eSKOK została przygotowana w taki sposób, aby żadne informacje przekazywane z Twojego komputera do Serwisu internetowego lub z Twojego urządzenia mobilnego do Aplikacji mobilnej mSKOK* nie dostały się w niepowołane ręce.

W celu zabezpieczenia danych w Serwisie internetowym oraz w Aplikacji mobilnej mSKOK* używamy szyfrowania sesji protokołem TLS, który zapewnia integralność, poufność i wysoki stopień bezpieczeństwa transmisji.

Po wejściu na stronę logowania do Serwisu internetowego zawsze sprawdź czy w pasku adresu przeglądarki widnieje adres rozpoczynający się od https://. Po upewnieniu się, że adres jest prawidłowy, poszukaj w obrębie okna przeglądarki internetowej symbolu kłódki, przy której na zielono prezentowana jest nazwa Aplitt sp. z o.o.. Po dwukrotnym kliknięciu ikony zapoznaj się z certyfikatem witryny eskok.pl dla Aplitt. Jeżeli autentyczność strony została potwierdzona prawidłowym adresem i szczegółami certyfikatu, możesz przystąpić do wpisywania danych logowania.

*Dostępność kanału dostępu Aplikacja mobilna zależy od Kasy, której jesteś Członkiem