Odpowiadamy na pytania

Bezpieczeństwo w eSKOK

Zabezpieczenia transakcji

Hasło jednorazowe wymagane do potwierdzenia Dyspozycji generowane jest w postaci SMS wysyłane na numer telefonu podany przez Użytkownika w Placówce Kasy. Informacja o potrzebie wprowadzenia danego Hasła jednorazowego wyświetlana jest w Serwisie internetowym lub podawana przez Operatora Tele-skok.

Jednorazowe hasło SMS jest ważne przez przez 3 minuty. Wyjątek stanowią hasła do logowania awaryjnego, które są ważne przez okres wskazany przez Operatora Tele-skok w momencie ich wygenerowania.

Dostęp do serwisów

Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia Hasła dostępu do Serwisu internetowego lub telefonicznego, kanał dostępu zostanie zablokowany. Odblokowanie dostępu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Operatora Tele-skok.

W prawym górnym rogu Serwisu internetowego (pod przyciskiem Wyloguj) prezentowana jest informacja na temat daty oraz godziny ostatniego udanego i nieudanego logowania wraz z adresami IP, z których nastąpiły prawidłowe i niepoprawne logowania. Adres IP to unikatowy numer przyporządkowany każdemu urządzeniu z dostępem do Internetu.

Dodatkowo możesz na bieżąco sprawdzać Historię operacji pod kątem podejrzanych transakcji. W tym celu wybierz zakładkę Rachunki, a następnie kliknij w przycisk Operacje obok rachunku, którego historię chcesz sprawdzić i wybierz opcję Zobacz Historię transakcji. Następnie określ kryterium wyszukiwania i kliknij przycisk Pokaż.

Zastosowanie przez Kasę nowoczesnych technologii kryptograficznych oraz nowoczesnych urządzeń zabezpieczających pozwala wyeliminować ryzyko korzystania z rachunków za pomocą Internetu przez osoby trzecie do minimum. Połączenie między przeglądarką Użytkownika a serwerem w Kasie jest szyfrowane przy użyciu protokołu TLS (Transport Layer Security), który gwarantuje poufność, integralność i wysoki stopień bezpieczeństwa transmisji.
Istnieje również możliwość ustanowienia indywidualnego obrazka bezpieczeństwa (anty-phishingowego), który pozwoli uchronić przed ujawnieniem danych Użytkownika przestępcom próbującym je wyłudzić poprzez udostępnienie fałszywej strony logowania do serwisu internetowego (tzw. atakami phishingowymi).

Korzystanie z automatycznego Serwisu telefonicznego np. w celu uzyskania informacji o wysokości dostępnych środkach na koncie zabezpieczone jest koniecznością wprowadzenia Loginu oraz Hasła do Serwisu telefonicznego.

Technicznie jest to możliwe, jednak ze względu na bezpieczeństwo zalecane jest unikanie nieznanych komputerów do korzystania z Serwisu internetowego Usługi eSKOK (np. w kawiarenkach internetowych). Dotyczy to również komputerów, z których korzystają lub do których mają dostęp nieznane osoby. Po zakończeniu pracy należy użyć funkcji „Wyloguj” i zamknąć przeglądarkę. Programy zainstalowane na komputerze pochodzące z niepewnych źródeł mogą być potencjalnym zagrożeniem. Należy unikać instalowania takich programów na komputerze używanym do korzystania z Serwisu internetowego.

Rozmowy z Operatorem Tele-skok są nagrywane ze względu na przekazywanie przez Użytkowników istotnych informacji np. w zakresie reklamacji lub w związku ze składanymi Dyspozycjami.

Więcej informacji nt. bezpieczeństwa znajduje się w zakładce Bezpieczeństwo na stronie głównej www.eskok.pl

Zabezpieczenie dostępu za pomocą wpisywania tekstu z obrazka służy potwierdzeniu, że próba logowania wykonana jest przez Człowieka, a nie przez automatyczne skrypty uzupełniające dane w formularzu.

W przypadku utraty Hasła dostępu skontaktuj się z Operatorem Tele-skok.

Login możesz odnaleźć na Umowie ramowej, jeżeli jej nie posiadasz skontaktuj się z Placówką Kasy.