Odpowiadamy na pytania

Aplikacja mobilna

Ogólne

W zakładce „Płatności” w opcjach „Dyspozycje” oraz „Dyspozycje lokat” możesz przeglądać i kontrolować Przelewy i Dyspozycje w zakresie lokat, zlecone w ciągu ostatnich 30 dni oraz ich statusy, za pośrednictwem Usługi eSKOK bądź Aplikacji mobilnej mSKOK.
Informacje o zleconych Przelewach oraz dyspozycjach w zakresie lokat są prezentowane chronologicznie od najnowszych dyspozycji.

Za pośrednictwem Aplikacji mobilnej mSKOK możliwe jest:
– Sprawdzenie salda rachunku rozliczeniowego,
– Sprawdzenie dostępnych środków na rachunku rozliczeniowym,
– Sprawdzenie salda rachunku oszczędnościowego,
– Sprawdzenie dostępnych środków na rachunku oszczędnościowym.

Bezpieczeństwo

Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia Kodu PIN lub zalogowania za pomocą cech biometrycznych (odcisku palca lub wizerunku twarzy) do Aplikacji mobilnej mSKOK, kanał dostępu „Aplikacja mobilna” zostanie zablokowany. Odblokowanie dostępu możliwe jest jedynie poprzez Serwis internetowy Usługi eSKOK.
Aby odblokować dostęp do Aplikacji mobilnej mSKOK, zaloguj się do Serwisu internetowego, wybierz opcję „Aktywuj Aplikację mobilną”, dostępną w Ustawieniach, a następnie zdefiniuj nowe Hasło dostępu do Aplikacji mobilnej, potwierdzając dyspozycję hasłem jednorazowym.

Do korzystania z Aplikacji mobilnej mSKOK niezbędne jest:
– Posiadanie Usługi eSKOK w SKOK, która udostępnia Aplikację mobilną,
– Posiadanie urządzenia mobilnego (telefon, tablet) z dostępem do Internetu oraz systemem operacyjnym Google Android 5.1 lub wyższy, iOS 10.0 lub wyższy. Ponadto urządzenie nie może być zmodyfikowane w celu uzyskania na nim pełnej kontroli (nie zostało „zrootowane”),
– Aktywowanie kanału „Aplikacja mobilna” w Serwisie internetowym Usługi eSKOK. – Aktywowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym.

Bezpieczne korzystanie z Aplikacji mobilnej mSKOK zapewnia:
– Nadanie indywidualnego, znanego tylko Tobie Hasła dostępu do aktywacji Aplikacji oraz Kodu PIN lub logowanie za pomocą indywidualnych cech biometrycznych,
– Szyfrowanie połączenia protokołem TLS,
– Wygasanie sesji po upływie 5 minut bezczynności (w przypadku braku aktywności przez okres 5 minut, niezbędne będzie ponowne zalogowanie do Aplikacji mobilnej),
– Instalacja Aplikacji mobilnej tylko z oficjalnych źródeł (Google Play, App Store),
– Zainstalowanie i aktualizacja oprogramowania antywirusowego na urządzeniu mobilnym,
– Aktualizacji systemu operacyjnego oraz aplikacji na urządzeniu mobilnym,
– Nieudostępnianie nikomu danych do logowania.

Przelewy

Dodatkowy kanał dostępu do Usługi eSKOK „Aplikacja mobilna” umożliwia zlecenie wykonania jednorazowych Transakcji płatniczych na rachunki krajowe.
W celu zlecenia Przelewu jednorazowego na rachunek zewnętrzny, zaloguj się do Aplikacji mobilnej, wybierz zakładkę „Płatności”, opcję „Przelew jednorazowy” i uzupełnij formularz Przelewu jednorazowego. Uzupełnij pola: Z rachunku nadawcy, Numer rachunku odbiorcy, Nazwa odbiorcy, Szczegóły płatności, Data przelewu oraz Kwota. Wprowadzone dane zatwierdź wybierając przycisk „Dalej”. Zatwierdź dyspozycję kodem PIN i przejdź Dalej. Komunikat: „Operacja zakończona pomyślnie” oznacza, że przelew został przyjęty do realizacji i o ile nie został zlecony z datą przyszłą nie ma możliwości jego usunięcia.

Korzystając z Aplikacji mobilnej mSKOK istnieje możliwość wykonania przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na podstawie utworzonego wcześniej w Serwisie internetowym lub za pośrednictwem Operatora Tele-skok szablonu Odbiorcy zdefiniowanego, zapoznania się ze szczegółami wcześniej zdefiniowanego Odbiorcy, modyfikacji lub usunięcia Odbiorcy, a także dodanie nowego Odbiorcy zdefiniowanego.
W celu wykonania przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na podstawie utworzonego wcześniej szablonu, zaloguj się do Aplikacji mobilnej mSKOK, wybierz zakładkę „Płatności”, a następnie opcję „Odbiorcy zdefiniowani” i wybierz szablon Odbiorcy, z którego chcesz skorzystać. Uzupełnij pola: Kwota, Szczegóły płatności oraz Data przelewu. Wprowadzone dane zatwierdź wybierając przycisk „Dalej”. Jeśli podczas tworzenia szablonu Odbiorcy zdefiniowanego odznaczyłeś opcję „Zaufany odbiorca”, wprowadź kod PIN. Komunikat: „Operacja zakończona pomyślnie” oznacza, że przelew został przyjęty do realizacji i o ile nie został zlecony z datą przyszłą nie ma możliwości jego usunięcia.

Aplikacja mobilna mSKOK umożliwia dodanie nowego Zlecenia stałego oraz zapoznanie się ze szczegółami wcześniej utworzonego Zlecenia stałego w Serwisie internetowym lub za pośrednictwem Operatora Tele-skok. W celu zapoznania się ze szczegółami, modyfikacji lub usunięcia wcześniej utworzonego Zlecenia stałego, zaloguj się do Aplikacji mobilnej mSKOK, wybierz zakładkę „Płatności”, a następnie opcję „Zlecenia stałe”.

Za pośrednictwem Aplikacji mobilnej mSKOK możliwa jest realizacja Przelewów:
– Jednorazowych (na dowolne rachunki krajowe),
– Własnych (pomiędzy własnymi rachunkami),
– do Odbiorców zdefiniowanych,
– Z datą przyszłą.
W przypadku braku dostępu do Aplikacji mobilnej istnieje możliwość wykonania Przelewów za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz za pomocą Operatora Tele-skok. Niezbędne do tego celu jest przygotowanie Loginu, Hasła do Serwisu internetowego lub Hasła do Serwisu telefonicznego.