Nota Prawna

Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania strony www.eskok.pl i odnosi się do wszystkich Użytkowników tej strony. Korzystanie w jakikolwiek sposób ze strony www.eskok.pl oznacza akceptację niniejszych warunków a jakiekolwiek inne uzgodnienia dokonane pomiędzy SKOK a Użytkownikiem nie mają mocy ani skutków prawnych.

SKOK za cel funkcjonowania strony www.eskok.pl stawia sobie przedstawienie ogólnych informacji o przedmiocie prowadzonej przez siebie działalności. Osoby korzystające ze strony zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania istniejących w tym zakresie ograniczeń określonych przepisami prawa. Żadna informacja zamieszczona na niniejszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

SKOK nie udziela za pośrednictwem strony www.eskok.pl jakichkolwiek porad, (włączając w to: porady prawne, podatkowe, finansowe, odnoszące się do wykonania transakcji, rachunkowe, bądź dotyczące sytuacji na rynku papierów wartościowych lub sytuacji na rynku finansowym, czy  sposobów inwestowania, itd.).

SKOK nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest zobowiązany do uzupełnienia lub uaktualnienia jakichkolwiek informacji znajdujących się na stronie, jednakże zastrzega sobie możliwość modyfikacji powyższych informacji w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla Użytkowników w momencie ich opublikowania.

SKOK nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania  strony www.eskok.pl lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, filmów wideo i nagrań z tej strony. SKOK nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę wykonania stron, błędy, pominięcia lub opóźnienia transmisji danych bądź awarię systemu.

SKOK zachęca do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

DANE OSOBOWE

SKOK może poprosić Cię podczas wizyty na stronie www.eskok.pl o przekazanie danych osobowych. Przekazanie ich jest zawsze dobrowolne. SKOK nie wykorzysta danych Użytkowników zebranych za pośrednictwem strony www.eskok.pl w żaden inny sposób niż do polepszenia obsługi klienta oraz w celach statystycznych. Dane osobowe są uzyskiwane i powierzone do przetwarzania przez Aplitt Sp. z o.o.., wyłącznie w celach niezbędnych do świadczenia Usługi eSKOK oraz w celach statystycznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) – skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.eskok.pl/kontakt jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pana/i danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla celów odpowiedzi na przesłane zapytanie do Aplitt Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 11. Skorzystanie z formularza jest także równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, że administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu jest Aplitt Sp. z o.o., ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk oraz, że przetwarzanie ww. danych osobowych będzie odbywało się dla potrzeb niezbędnych do realizacji przesłanego zgłoszenia, zgodnie z ww. Ustawą. Informujemy również, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje Panu/i prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Ww. dane osobowe zbierane są na zasadzie dobrowolności.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe, ich układ na stronie stanowią własność intelektualną Aplitt Sp. z o.o.. lub SKOK oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późn. zm.). Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe strony są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów. Wszystkie komunikaty i materiały przesyłane pocztą elektroniczną lub w inny sposób, włączając wszelkie dane, sugestie, pytania, komentarze i tym podobne, będą traktowane jako niepoufne i nie będące własnością Użytkownika. Aplitt Sp. z o.o. lub SKOK może swobodnie i w dowolnym celu korzystać ze wszystkich idei, koncepcji i technik zawartych w przesłanych przez stronę wiadomości.

ODNOŚNIKI

Strona www.eskok.pl może zawierać odnośniki (linki) do witryn i stron zarządzanych przez osoby trzecie, nie związane ze SKOK. Z odnośników do innych zasobów internetowych Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Aplitt Sp. z o.o. oraz SKOK nie odpowiada za informacje wynikające z treści znajdujących się na stronach zarządzanych przez podmioty trzecie.

OBSŁUGA PLIKÓW COOKIE

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową, z której korzysta Użytkownik. Przeglądarki internetowe w wielu przypadkach domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Użytkownik może w każdym momencie zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików cookies oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na ich umieszczanie, odczytywanie oraz przekazywanie do celów statystycznych przez stronę www.eskok.pl. Pliki cookies wykorzystywane są również przez Serwis internetowy usługi eSKOK. Administrator serwisu internetowego wykorzystuje je w celu zapewnienia Użytkownikom prawidłowego działania z Usługi eSKOK. Zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej uniemożliwi korzystanie z Usługi eSKOK.

Polityka prywatności Aplikacji mobilnej mSKOK
Poniżej znajdują się informacje dotyczące podstawowych zasad gromadzenia, przetwarzania
i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Aplikacji mobilnej mSKOK.
1. W celu korzystania z Aplikacji mobilnej mSKOK niezbędne jest:
1.1    Zawarcie Umowy o świadczenie usługi eSKOK,
1.2    Aktywacja Serwisu internetowego usługi eSKOK,
1.3    Aktywacja kanału dostępu Aplikacja mobilna w Serwisie internetowym usługi eSKOK,
1.4   Pobranie i zainstalowanie na urządzeniu mobilnym (spełniającym wymagania techniczne) Aplikacji mobilnej mSKOK,
1.5   Identyfikacja Użytkownika podczas aktywacji Aplikacji za pomocą Loginu i Hasła do Aplikacji mobilnej.
1.6.  Identyfikacja Użytkownika podczas logowania za pomocą Kodu PIN lub cech biometrycznych do Aplikacji mobilnej.
2. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń mobilnych, na których można zainstalować Aplikację mobilną, znajdują się na stronie https://www.eskok.pl/bezpieczenstwo/komputer-i-przegladarki .
3. Komunikacja między Aplikacją mobilną a systemem SKOK odbywa się z użyciem protokołu TLS.
4. W zależności od systemu operacyjnego na urządzeniu mobilnym, Aplikacja mobilna mSKOK, może wymagać dostępu do następujących uprawnień:
4.1    Połączenia z Internetem w celu nawiązania połączenia z systemami SKOK (wszystkie systemy operacyjne),
4.2   Funkcji wykonywania połączeń telefonicznych (tylko dla systemu operacyjnego Android), w celu umożliwienia szybkiego połączenia z obsługą techniczną usługi eSKOK oraz infolinią produktową i infolinią zajmującą się zastrzeżeniami karty,
4.3   Funkcji wysyłania i wyświetlania wiadomości SMS (tylko dla systemu operacyjnego Android), na potrzeby usprawnienia autoryzacji operacji.
W Aplikacji mobilnej dla systemu Android można w każdej chwili dokonać zmiany uprawnień poprzez modyfikację ustawień systemowych. W przypadku braku zgody Użytkownika na uprawnienia aplikacji do połączenia z Internetem, należy ją odinstalować.
5. Aplikacja mobilna mSKOK nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację Użytkownika aplikacji.
6. Instalując Aplikację mobilną mSKOK na urządzeniu mobilnym, Użytkownik akceptuje niniejszą politykę prywatności.
8. Zastrzegamy prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez publikowanie aktualizacji „Polityki prywatności Aplikacji mobilnej mSKOK” na stronie https://www.eskok.pl/nota-prawna.
9. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt poprzez:
Email: kontakt@eskok.pl
Obsługa telefoniczna: 801 803 800 lub 58 782 59 00 (opłata zgodna z taryfą operatora)