Hasła i identyfikatory

Podstawowe zabezpieczenia, z jakimi spotkasz się na samym początku korzystania z Usługi eSKOK to Hasła i Login.

Logowanie do Serwisu internetowego wymaga podania Loginu, znajdującego się na Umowie ramowej, ustanowionego przez Ciebie Hasła do Serwisu internetowego, składającego się z 8 – 15 znaków (cyfr, znaków specjalnych, małych i wielkich liter – bez polskich znaków diakrytycznych takich jak ą, ę, ś) oraz przepisania kodu otrzymanego w wiadomości SMS po prawidłowym wpisaniu loginu i hasła. W Usłudze eSKOK istnieje również możliwość ustanowienia indywidualnego obrazka bezpieczeństwa (tzw. anty-phishingowego), który będzie wyświetlany w drugim kroku logowania do Serwisu internetowego usługi eSKOK. Obrazek bezpieczeństwa może uchronić przed ujawnieniem Twoich danych przestępcom próbującym je wyłudzić poprzez udostępnienie fałszywej strony logowania do Serwisu internetowego (tzw. atakami phishingowymi). Logowanie do Aplikacji mobilnej mSKOKu* wymaga aktywacji Aplikacji na urządzeniu poprzez podanie Loginu, znajdującego się na Umowie ramowej, ustanowionego przez Ciebie Hasła do Aplikacji mobilnej, składającego się z 8-15 znaków (cyfr, znaków specjalnych, małych i wielkich liter – bez polskich znaków diakrytycznych takich jak ą, ę, ś) oraz przepisania kodu otrzymanego w wiadomości SMS po prawidłowym wpisaniu loginu i hasła, a następnie zdefiniowania indywidualnego Kodu PIN, składającego się z 4 cyfr lub ustanowienia logowania za pomocą cech biometrycznych (odcisku palca lub wizerunku twarzy).

Autoryzacja w Serwisie telefonicznym wymaga podania Loginu oraz Hasła do Serwisu telefonicznego (składającego się z dokładnie 8 cyfr). Dodatkowo, jeśli podczas kontaktu z Operatorem Tele-skok chcesz złożyć Dyspozycję, wymagane będzie podanie danych osobowych, firmy bądź Podmiotu III sektora.

Pamiętaj, że Login i Hasła do Serwisu internetowego, telefonicznego oraz Kod PIN lub logowanie biometryczne do Aplikacji mobilnej mSKOK* stanowią podstawowe zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do Twoich środków i danych finansowych. Login, Hasła i PIN mogą być znane tylko Tobie. Kasa nigdy nie będzie prosiła Ciebie o podanie Loginu i Hasła za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zapoznaj się także z poradami w zakładce Szyfrowanie i certyfikaty, w której dowiesz się jak w kilku krokach upewnić się, że jesteś na autentycznej stronie logowania do Usługi eSKOK. Jeżeli podczas korzystania z Internetu spotkasz się z tego rodzaju próbą wyłudzenia informacji, prosimy niezwłocznie zgłosić ten fakt Operatorowi Tele-skok. Zalecamy także cykliczną zmianę Haseł i Kodu PIN, którą możesz wykonać samodzielnie w Serwisie internetowym oraz po zalogowaniu do Aplikacji mobilnej mSKOK*.

Poza Hasłami chroniącymi dostęp do wybranych kanałów dostępu, Usługa eSKOK zabezpiecza wykonanie większości Dyspozycji poprzez Jednorazowe Hasła SMS. Jednorazowe Hasła SMS są generowane przez Kasę i przesyłane w formie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego wskazany przez Ciebie w Placówce Kasy. Podczas zlecania Dyspozycji korzystając z dowolnego kanału dostępu, wymagane będzie podanie hasła wskazanego przez Serwis internetowy bądź Operatora Tele-skok.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa Usługi eSKOK na Jednorazowe Hasła SMS został nałożony ograniczony okres ważności. Hasło do autoryzacji ważne jest przez 3 minuty. Wyjątek stanowią hasła do logowania awaryjnego, które są ważne przez okres wskazany przez Operatora Tele-skok w momencie ich wygenerowania.

Stosując się do kilku podstawowych zasad korzystania z Haseł i Loginu mamy wzajemną pewność, że korzystanie z Usługi eSKOK jest bezpieczne.

*Dostępność kanału dostępu Aplikacja mobilna zależy od Kasy, której jesteś Członkiem