odpowiadamy-na-pytania


Przelewy w eSKOKOgólnie
Informacje zawarte w zakładce Zlecenia przedstawiają etapy realizacji Przelewów zleconych poprzez usługę eSKOK, np.:
- Przekazany do realizacji w systemie bankowym – w tym czasie Dyspozycja Przelewu przekazywana jest do systemu księgowego Kasy,
- Oczekuje na realizację – Przelew został zlecony z późniejszą datą realizacji - istnieje możliwość jego usunięcia do Godziny granicznej (określonej w Regulaminie świadczenia usługi eSKOK) dnia roboczego poprzedzającego ustalony dzień wykonania danego Przelewu,
- Zaksięgowany – Dyspozycja Przelewu została zaksięgowana w systemie Kasy i przesłana na wskazany rachunek,
- Zrealizowany – Przelew został poprawnie zrealizowany,
- Odrzucony z powodu braku środków – realizacja Przelewu została wstrzymana z powodu niewystarczającej do jego realizacji wysokości środków na rachunku.


wróć do góry