odpowiadamy-na-pytania


Przelewy w eSKOK
Przelewy cykliczne
Przelew cykliczny realizowany jest automatycznie w miesięcznych odstępach czasu, począwszy od zdefiniowanej przez Ciebie daty pierwszego wykonania Przelewu. Dyspozycja wykonania Przelewu cyklicznego w danym miesiącu realizowana jest jednokrotnie.

Pamiętaj, że w polu Liczba miesięcznych powtórzeń wskazana jest liczba prób wykonania Przelewu cyklicznego, a nie Dyspozycji już zrealizowanych. W związku z powyższym do poprawnej realizacji Przelewu cyklicznego niezbędne jest utrzymanie wystarczającej do jego realizacji wysokości środków.





wróć do góry