Strona główna Nota prawna
nota-prawna


Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich Użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu www.eSKOK.pl oznacza akceptację niniejszych warunków a jakiekolwiek inne uzgodnienia dokonane pomiędzy SKOK a Użytkownikiem nie mają mocy ani skutków prawnych.

SKOK za cel funkcjonowania strony stawia sobie przedstawienie ogólnych informacji o przedmiocie prowadzonej przez siebie działalności. Osoby korzystające z serwisu www.eSKOK.pl zobowiązane są do zbadania i przestrzegania istniejących w tym zakresie ograniczeń określonych przepisami prawa. Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

SKOK nie udziela za pośrednictwem serwisu www.eSKOK.pl jakichkolwiek porad, (włączając w to: porady prawne, podatkowe, odnoszące się do wykonania transakcji, rachunkowe, bądź dotyczące sytuacji na rynku papierów wartościowych, sposobów inwestowania, itd.). Serwis www.eSKOK.pl nie został również stworzony w celu udzielania jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji na rynku finansowym, czy porad finansowych.

SKOK nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest zobowiązany do uzupełnienia lub uaktualnienia jakichkolwiek informacji znajdujących się w serwisie, jednakże zastrzega sobie możliwość modyfikacji powyższych informacji w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla Użytkowników w momencie ich opublikowania.

SKOK nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania serwisu www.eSKOK.pl lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, filmów wideo i nagrań z tego serwisu. SKOK nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę wykonania stron, błędy, pominięcia lub opóźnienia transmisji danych bądź awarię systemu.

SKOK zachęca do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

DANE OSOBOWE

SKOK może poprosić Cię podczas Twojej wizyty w serwisie o przekazanie danych osobowych. Przekazanie ich jest zawsze dobrowolne. SKOK nie wykorzysta danych użytkowników zebranych za pośrednictwem serwisu www.eSKOK.pl w żaden inny sposób niż do polepszenia obsługi klienta oraz wysyłki informacji o swoich produktach lub specjalnych ofertach.
Dane osobowe są uzyskiwane i powierzone do przetwarzania podmiotowi trzeciemu – Aplitt S.A., wyłącznie w celach niezbędnych do świadczenia Usługi eSKOK.

Dane osobowe Użytkowników przesyłane drogą elektroniczną, od momentu wejścia na stronę formularza logowania do serwisu internetowego usługi eSKOK, chronione są przed pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione poprzez szyfrowanie połączenia protokołem SSL potwierdzone certyfikatem.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) - skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.eskok.pl/kontakt jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pana/i danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla celów odpowiedzi na przesłane zapytanie do Aplitt S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 11. Skorzystanie z formularza jest także równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, że administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu jest Aplitt S.A., ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk oraz, że przetwarzanie ww. danych osobowych będzie odbywało się dla potrzeb niezbędnych do realizacji przesłanego zgłoszenia, zgodnie z ww. Ustawą. Informujemy również, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje Panu/i prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Ww. dane osobowe zbierane są na zasadzie dobrowolności.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe, ich układ w serwisie stanowią własność intelektualną Aplitt S.A. lub SKOK oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami).
Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe serwisu są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów. Wszystkie komunikaty i materiały przesyłane do Serwisu pocztą elektroniczną lub w inny sposób, włączając wszelkie dane, sugestie, pytania, komentarze i tym podobne, będą traktowane jako niepoufne i nie będące własnością Użytkownika. SKOK może swobodnie korzystać ze wszystkich idei, koncepcji i technik zawartych w przesłanych do Serwisu komunikatach w dowolnym celu.

ODNOŚNIKI

Serwis www.eSKOK.pl może zawierać odnośniki (linki) do witryn i stron zarządzanych przez osoby trzecie, nie związane ze SKOK. Z odnośników do innych zasobów internetowych Użytkownik korzysta na własne ryzyko. SKOK  nie odpowiada za informacje wynikające z treści znajdujących się na stronach zarządzanych przez podmioty trzecie.

OBSŁUGA PLIKÓW COOKIE

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika. Administrator witryny wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Użytkownikom możliwości prawidłowego korzystania z usługi eSKOK. Przeglądarki internetowe w wielu przypadkach domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Użytkownik może w każdym momencie zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików cookies oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez serwis eSKOK. Zmiana ustawień w przeglądarce uniemożliwi korzystanie z usługi eSKOK.