Strona główna BezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa
zasady-bezpieczenstwa
zasady-bezpieczenstwa

Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z usługi eSKOK

Usługa eSKOK posiada szereg zabezpieczeń, które stale rozwijamy dostosowując je do najnowszych standardów. Jednak to również od Ciebie zależy czy będziesz z nich korzystał we właściwy sposób.

Zapoznaj się i zawsze przestrzegaj poniższych zasad, dzięki którym będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w zabezpieczaniu Twoich środków finansowych:
 

  1. Nie udostępniaj loginu i hasła dostępu osobom trzecim.
  2. Ustalaj hasła trudne do odgadnięcia i okresowo je zmieniaj. Nie zapisuj danych logowania w przeglądarce.
  3. Ustaw indywidualny obrazek bezpieczeństwa (anty-phishingowy), który będzie wyświetlany w drugim kroku logowania do serwisu internetowego usługi eSKOK.
  4. Unikaj logowania do usługi eSKOK z ogólnodostępnych komputerów (np. w kawiarenkach internetowych).
  5. Uważaj na fałszywe maile od nieznanych nam osób i załączniki - zawsze sprawdzaj adres, z którego została przesłana wiadomość. Nie odpowiadaj na maile dotyczące prośby o weryfikację danych, a w szczególności nie przesyłaj pocztą elektroniczną swojego loginu i hasła dostępu.
  6. Nie uruchamiaj usługi eSKOK przy użyciu załączników lub odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub w wiadomości SMS.
  7. Nie wpisuj danych dotyczących logowania na innych stronach niż https://eskok.pl/eSkokWeb/.
  8. Nie kopiuj numerów rachunków bankowych do przelewów (metodą: „kopiuj-wklej”), ale wpisuj je samodzielnie i przed akceptacją dokładnie weryfikuj.
  9. Sprawdzaj treść SMS-ów autoryzacyjnych - powinna być zgodna ze zlecaną operacją.
 10. Sprawdzaj dane przed wysłaniem przelewu - szczególnie numer rachunku.
 11. Na bieżąco sprawdzaj historię transakcji pod kątem podejrzanych transakcji.


Jeśli podczas korzystania z usługi eSKOK zetknąłeś się, z którąś z opisanych sytuacji lub podejrzewasz, że urządzenie, na którym korzystasz z usługi eSKOK zostało zainfekowane – niezwłocznie skontaktuj się z Operatorem Tele-skok.

W przypadku kradzieży lub utraty:

a) hasła do serwisu internetowego usługi eSKOK - należy jak najszybciej zmienić swoje dotychczasowe hasło. Po zalogowaniu do serwisu internetowego należy kliknąć opcję "Ustawienia" znajdującą się w prawym górnym rogu, następnie zakładkę "Kanały dostępu", a dalej opcję "Zmień hasło dostępu" widoczną po kliknięciu przycisku "Operacje, zlokalizowanego przy pozycji "Serwis internetowy";

Jeśli nie możesz zalogować się na swoje konto w serwisie internetowym usługi eSKOK, skontaktuj się z Operatorem Tele-skok celem zablokowania dostępu lub ustawienia nowego hasła.

b) Listy haseł jednorazowych - należy jak najszybciej samodzielnie (po zalogowaniu do serwisu internetowego należy kliknąć opcję "Ustawienia" znajdującą się w prawym górnym rogu, następnie zakładkę "Zarządzanie autoryzacją", a dalej skorzystać z przycisku "Usuń listę" dostępnego przy aktywnej liście haseł jednorazowych) lub za pośrednictwem Operatora Tele-skok usunąć aktywną Listę haseł jednorazowych;

c) telefonu, za pomocą którego korzystasz z Jednorazowych haseł SMS - należy jak najszybciej skontaktować się z Operatorem Tele-skok i zmienić dotychczasowy rodzaj narzędzia autoryzacyjnego, a dalej zablokować niezwłocznie kartę SIM u swojego operatora telefonii komórkowej oraz skontaktować się z Placówką Kasy w celu tymczasowego usunięcia z danych osobowych tego numeru telefonu lub wprowadzenia nowego.