Strona główna BezpieczeństwoSzyfrowanie i certyfikaty
szyfrowanie-i-certyfikaty
szyfrowanie-i-certyfikaty
Usługa eSKOK została przygotowana w taki sposób, aby żadne informacje przekazywane z Twojego komputera do Serwisu internetowego nie dostały się w niepowołane ręce.

W celu zabezpieczenia danych używamy szyfrowania sesji protokołem TLS, który zapewnia integralność, poufność i wysoki stopień bezpieczeństwa transmisji.

Po wejściu na stronę logowania zawsze sprawdź czy w pasku adresu przeglądarki widnieje adres rozpoczynający się od https://. Po upewnieniu się, że adres jest prawidłowy, poszukaj w obrębie okna przeglądarki internetowej symbolu kłódki. Po dwukrotnym kliknięciu ikony zapoznaj się z certyfikatem witryny eskok.pl dla Aplitt Spółka Akcyjna. Jeżeli autentyczność strony została potwierdzona prawidłowym adresem i szczegółami certyfikatu, możesz przystąpić do wpisywania danych logowania.