Strona główna BezpieczeństwoHasła i identyfikatory
hasla-i-identyfikatory
hasla-i-identyfikatory
Podstawowe zabezpieczenia, z jakimi spotkasz się na samym początku korzystania z Usługi eSKOK to Hasła i Login.

Logowanie do Serwisu internetowego wymaga podania Loginu, znajdującego się na Umowie ramowej, ustanowionego przez Ciebie Hasła, składającego się z 8 - 15 znaków (cyfr, znaków specjalnych, małych i wielkich liter - bez polskich znaków diakrytycznych takich jak ą, ę, ś) oraz przepisania tekstu z obrazka (z uwzględnieniem wielkości liter). W usłudze eSKOK istnieje również możliwość ustanowienia indywidualnego obrazka bezpieczeństwa (anty-phishingowego), który będzie wyświetlany w drugim kroku logowania do serwisu internetowego usługi eSKOK. Obrazek bezpieczeństwa pozwoli uchronić przed ujawnieniem danych Użytkownika przestępcom próbującym je wyłudzić poprzez udostępnienie fałszywej strony logowania do serwisu internetowego (tzw. atakami phishingowymi).

Autoryzacja w Serwisie telefonicznym wymaga podania Loginu oraz Hasła (składającego się z dokładnie 8 cyfr). Dodatkowo, jeśli podczas kontaktu z Operatorem Tele-skok chcesz złożyć Dyspozycję, wymagane będzie podanie danych osobowych, firmy bądź podmiotu III sektora. Pamiętaj, że Login i Hasła do Serwisu internetowego oraz telefonicznego stanowią podstawowe zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do Twoich środków i danych finansowych. Login i Hasła mogą być znane tylko Użytkownikowi. Kasa nigdy nie będzie prosiła Ciebie o podanie Loginu i Hasła za pośrednictwem e-mail. Zapoznaj się także z poradami w dziale Szyfrowanie i certyfikaty, w którym dowiesz się jak w kilku krokach upewnić się, że jesteś na autentycznej stronie logowania do Usługi eSKOK. Jeżeli podczas korzystania z Internetu spotkasz się z tego rodzaju próbą wyłudzenia informacji, prosimy niezwłocznie zgłosić ten fakt Operatorowi Tele-skok. Zalecamy także cykliczną zmianę Haseł, którą możesz wykonać samodzielnie w Serwisie internetowym.

Poza Hasłami chroniącymi dostęp do serwisów, Usługa eSKOK zabezpiecza wykonanie większości Dyspozycji poprzez Hasła jednorazowe. Otrzymana w Placówce Kasy lista haseł zawiera 50 jednorazowych haseł, które znane są tylko Tobie. Podczas zlecania Dyspozycji w dowolnym z serwisów wymagane będzie podanie hasła wskazanego przez Serwis internetowy bądź Operatora Tele-skok. Zawartość listy powinna być znana tylko Tobie. Alternatywną metodą zabezpieczenia Dyspozycji są Jednorazowe hasła SMS, których dostępność zależna jest od Kasy, której jesteś Członkiem. JHS są generowane przez Kasę i przesyłane w formie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego wskazany przez Ciebie w Placówce Kasy.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa Usługi eSKOK na Hasła jednorazowe został nałożony ograniczony okres ważności. Hasło do autoryzacji operacji z Listy haseł jednorazowych jest ważne przez czas trwania sesji, tj. 15 minut (pod warunkiem, że nie przejdziesz w tym czasie do innej zakładki), a Jednorazowe hasło SMS* przez 3 minuty. Wyjątek stanowią hasła do logowania awaryjnego, które są ważne przez okres wskazany przez Operatora Tele-skok w momencie ich wygenerowania.

Stosując się do kilku podstawowych zasad korzystania z Haseł i Loginu mamy wzajemną pewność, że korzystanie z Usługi eSKOK jest bezpieczne.

*Dostępność funkcjonalności zależy od Kasy, której jesteś Członkiem.