Strona główna BezpieczeństwoHasła i identyfikatory
hasla-i-identyfikatory
hasla-i-identyfikatory
Podstawowe zabezpieczenia, z jakimi spotkasz się na samym początku korzystania z Usługi eSKOK to Hasła i Login.

Logowanie do Serwisu internetowego wymaga podania Loginu, znajdującego się na Umowie ramowej, ustanowionego przez Ciebie Hasła, składającego się z 8 - 15 znaków (cyfr, znaków specjalnych, małych i wielkich liter - bez polskich znaków diakrytycznych takich jak ą, ę, ś) oraz przepisania tekstu z obrazka (z uwzględnieniem wielkości liter).

Autoryzacja w Serwisie telefonicznym wymaga podania Loginu oraz Hasła (składającego się z dokładnie 8 cyfr). Dodatkowo, jeśli podczas kontaktu z Operatorem Tele-skok chcesz złożyć Dyspozycję, wymagane będzie podanie danych osobowych, firmy bądź podmiotu III sektora. Pamiętaj, że Login i Hasła do Serwisu internetowego oraz telefonicznego stanowią podstawowe zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do Twoich środków i danych finansowych. Login i Hasła mogą być znane tylko Użytkownikowi. Kasa nigdy nie będzie prosiła Ciebie o podanie Loginu i Hasła za pośrednictwem e-mail. Zapoznaj się także z poradami w dziale Szyfrowanie i certyfikaty, w którym dowiesz się jak w kilku krokach upewnić się, że jesteś na autentycznej stronie logowania do Usługi eSKOK. Jeżeli podczas korzystania z Internetu spotkasz się z tego rodzaju próbą wyłudzenia informacji, prosimy niezwłocznie zgłosić ten fakt Operatorowi Tele-skok. Zalecamy także cykliczną zmianę Haseł, którą możesz wykonać samodzielnie w Serwisie internetowym.

Poza Hasłami chroniącymi dostęp do serwisów, Usługa eSKOK zabezpiecza wykonanie większości Dyspozycji poprzez Hasła jednorazowe. Otrzymana w Placówce Kasy lista haseł zawiera 50 jednorazowych haseł, które znane są tylko Tobie. Podczas zlecania Dyspozycji w dowolnym z serwisów wymagane będzie podanie hasła wskazanego przez Serwis internetowy bądź Operatora Tele-skok. Zawartość listy powinna być znana tylko Tobie. Alternatywną metodą zabezpieczenia Dyspozycji są Jednorazowe hasła SMS, których dostępność zależna jest od Kasy, której jesteś Członkiem. JHS są generowane przez Kasę i przesyłane w formie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego wskazany przez Ciebie w Placówce Kasy.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa Usługi eSKOK na Hasła jednorazowe został nałożony ograniczony okres ważności. Hasło do autoryzacji operacji z Listy haseł jednorazowych jest ważne przez czas trwania sesji, tj. 15 minut (pod warunkiem, że nie przejdziesz w tym czasie do innej zakładki), a Jednorazowe hasło SMS* przez 3 minuty. Wyjątek stanowią hasła do logowania awaryjnego, które są ważne przez okres wskazany przez Operatora Tele-skok w momencie ich wygenerowania.

Stosując się do kilku podstawowych zasad korzystania z Haseł i Loginu mamy wzajemną pewność, że korzystanie z Usługi eSKOK jest bezpieczne.

*Dostępność funkcjonalności zależy od Kasy, której jesteś Członkiem.